KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice

22/03/17
Ing. Eva Chromečková

Semináře – 28. 3. 2017 ve Znojmě a 29. 3. 2017 v Brně, Nitrátová směrnice a změny, Cross-compliance, zelená nafta v živočišné výrobě, Program rozvoje venkova – jarní kolo programu

Pozvánka na semináře

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice

které se konají

28. března 2017, úterý, od 9:30 hodin

velký zasedací sál, 1. patro

Městský úřad Znojmo, náměstí Armády 8, 669 02 Znojmo

a

29. března 2017, středa, od 9:30 hodin

zasedací místnost SZIF, přízemí,

budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

 

Přednášejí:

Lektoři ÚZEI
RNDr. Jan Dovrtěl – poradce v registru MZe ČR
Lektoři Celního úřadu pro Jihomoravský kraj

Organizační zabezpečení:  
Ing. Marcela Pokorná, OAK Blansko, tel.: 605 586 572,
Ing. Aleš Holas, OAK Brno-město a Brno-venkov, tel.: 602 513 467, Ing. František Bureš, OAK Vyškov, 731 462 624,
Kamila Průdková, OAK Břeclav, tel.: 728 714 561,
Ing. Milada Zimáková, OAK Hodonín, tel.: 606 790 787, Antonín Osička, tel.: 724 062 190,
Jana Balmbergerová, AK Znojmo, tel.: 605 235 274,


Ing. Eva Chromečková, RAK Jmk, tel.: 725 035 960, Kateřina Patočková, RAK Jmk, tel.: 601 563 794

 

 

Za spoluorganizátory: Ing. Václav Hlaváček, CSc., předseda představenstva RAK Jm kraje
                                     Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel RAK Jm kraje

 

Program semináře

Hodina

Téma

Lektor

09:00 – 9:30

Prezence účastníků

Zahájení semináře

Organizátoři ÚZEI

 

Změny a novinky ve znění nitrátové směrnice pro Českou republiku

 

 

Bilancování živin v podniku, používání technologických vod, nová kalová vyhláška

 

 

Změny integrovaného administrativního a kontrolního systému. Změny kontrol a sankcí
cross-compliance. Novinky a změny oproti předchozím rokům nejčastější porušení CC

 

 

Zelená nafta v živočišné výrobě

 

 

Přestávka

 

 

Informace o Programu rozvoje venkova
2014 – 2020 Jarní kolo (v termínu 4. 4. – 24. 4.)

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

 

 

Změny v nařízení pro plošná opatření Programu rozvoje venkova

 

 

Závěr vzdělávací akce

Organizátoři ÚZEI

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v programu, pokud to bude z organizačních nebo technických důvodů nezbytné.

Přihlašujte se na seminář  na email rak@rakjm.cz

Účast na semináři je bezplatná.