KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Stabilita produkce brambor s využitím agrotechnických a půdoochranných opatření

24/03/17
Kateřina Patočková

termíny seminářů a exkurzí

Stabilita produkce brambor s využitím agrotechnických a půdoochranných opatření

TERMÍNY KONÁNÍ seminářů (vždy 08:30 – 12:00h):
Jihočeský kraj             Choustník 2, 391 18 Choustník            28. březen 2017
Středočeský kraj         Sady 17. listopadu 1380/6, 250 88 Čelákovice    13. červen 2017
Jihomoravský kraj       Nejdecká 610, 691 44 Lednice             20. červen 2017 
Moravskoslezský kraj   Březová 107, 747 44 Březová             25. červenec 2017
Kraj Vysočina              Pivovarská 162, 582 23 Havlíčkova Borová    01. srpen 2017
Kraj Vysočina              K Areálu 248, 394 26 Lukavec            15. srpen 2017 
Plzeňský kraj               Strakonická 152, 341 01 Horažďovice        22. srpen 2017
Kraj Vysočina              Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod         13. říjen 2017 

TERMÍNY KONÁNÍ exkurzí (Havlíčkova Borová a Havlíčkův Brod 12:30 – 14:30, ostatní 13:00 – 14:00 hod.)

Středočeský kraj         Přerov nad Labem, 289 16                           13. červen 2017
Jihomoravský kraj       Nejdecká 610, 691 44 Lednice                      20. červen 2017
Moravskoslezský kraj  Březová 107, 747 44                                    25. červenec 2017 
Kraj Vysočina              Pivovarská 162, 582 23 Havlíčkova Borová    01. srpen 2017
Kraj Vysočina              K Areálu 248, 394 26 Lukavec                      15. srpen 2017 
Plzeňský kraj              Plzeňská 252, 341 01 Horažďovice                 22. srpen 2017 
Kraj Vysočina              Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod           13. říjen 2017

Projekt – STABILITA PRODUKCE BRAMBOR S VYUŽITÍM AGROTECHNICKÝCH A PŮDOOCHRANNÝCH OPATŘENÍ
je spolufinancován Evropskou unií.
 
EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova
 

Registrace do 2 pracovních dnů před konáním semináře na stejnarova@akcr.cz, kontaktní osoba: Mgr. Šárka Štejnarová, DiS., Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice; tel.: +420/733 581 302;
        
Akce bez registračního poplatku vstupné, občerstvení, sborník zdarma;

Termíny i místa konání jsou předběžná v čase distribuce pozvánky ověření obou aspektů u kontaktní osoby před konáním akce vysoce žádoucí!

PROGRAM – Seminář v Choustníku
28. 3. 2017
Čas        Téma   Hl. lektor/alternativní zástupce
Od         Do         
08:30     09:00    Registrace účastníků     
09:00     09:30    Aktuální situace v bramborářství a aktivity svazu – Ing. Miloslav Chlan
09:30     10:30    Půdoochranné technologie – inovace sazečů brambor – Ing. Pavel Růžek, CSc.
10:30     11:30    Ekonomika a rentabilita výroby brambor – Ing. Milan Čížek, Ph.D.
11:30     12:00    Bramborářství ČR a EU – Ing. Josef Králíček
12:00     13:00    DISKUZE/ZÁVĚR SEMINÁŘE, Oběd

Stěžejními tématy přednášek jsou úpravy bramborových sazečů, technická řešení strojů cílená na lepší hospodaření s vodou, její zadržení v půdě a lepší využití rostlinou, včetně cílené aplikace hnojiv. Dalšími tématy jsou technologické a ekonomické poradenství a komoditní informace z EU. Na většinu přednáškových akcí naváže exkurze, tj. praktická polní přehlídka pokusů jednotlivých užitkových směrů brambor a výstava odrůd brambor. Projekt bude realizován ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými pracovišti a Českým bramborářským svazem, z. s.

Příloha ke stažení

zdroj: Agrární komora České republiky »