KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Veterinární a hygienická problematika zpracování mléka v provozech minimlékáren

06/03/17
Kateřina Patočková

Seminář 14. 03. 2017 09:30 – 13:00 (13:30)

Veterinární a hygienická problematika zpracování mléka v provozech minimlékáren

Zveme Vás na seminář "Veterinární a hygienická problematika zpracování mléka v provozech minimlékáren", který organizujeme ve spolupráci se Státní veterinární správou.

Datum: 14. března 2017 09:30 – 13:00 (13:30) hodin

Místo: budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno, zasedací místnost SZIF – přízemí

Program semináře:

1. Povinnost chovatelů dle plemenářského zákona a metodika kontroly zdraví zvířat

2. Registrace a schválení mlékáren

3. Veterinární a hygienické požadavky na provozy a výrobu mléčných výrobků dle předpisů EU a ČR

4. Uplatnění flexibility z předpisů EU a nástin novel předpisů

5. Diskuze a závěr

 

Pozvánka

Zájemci o daný seminář, prosím, posílejte vyplněnou návratku na e-mail kis@kisjm.cz nebo rak@rakjm.cz.