KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpora citlivých komodit – leták

04/08/17

Podpora citlivých komodit – leták Dobrovolná podpora vázaná na produkci (voluntary coupled support – VCS je poskytována pouze těm odvětvím – citlivým komoditám, které čelí určitým obtížím a přitom jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Je součástí přímých plateb hrazených z rozpočtu EU. Tyto finanční prostředky jsou v ČR určeny na brambory […]

Podpora citlivých komodit – leták

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (voluntary coupled support – VCS je poskytována pouze těm odvětvím – citlivým komoditám, které čelí určitým obtížím a přitom jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Je součástí přímých plateb hrazených z rozpočtu EU.

Tyto finanční prostředky jsou v ČR určeny na brambory pro výrobu škrobu, chmel, ovoce, zeleninu, konzumní bramory, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, masná telata, dojnice a pasené ovce a kozy.

Více informací naleznete v letáku.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR