KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Adaptace zemědělství na změnu klimatu v podmínkách ČR

23/10/17

Publikace

Publikace: Adaptace zemědělství na změny klimatu v podmínkách ČR

16.10.2017 – Publikace shrnuje zemědělské kapitoly, cíle a opatření národní „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, mezinárodních adaptačních strategií a jejich prováděcích materiálů, zejména „Národního akčního pláne adaptace na změnu klimatu“. Publikace podává pouze stručný informativní přehled obsahu těchto koncepčních materiálů. Podrobné a aktuální informace a přesné znění jednotlivých opatření je nutno vždy hledat ve zdrojových dokumentech.

Soubor ke stažení

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »