KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Problematika inovací v živočišné výrobě

16/10/17
Ing. Eva Chromečková

Seminář, čtvrtek 19. 10. 2017, MENDELU

 

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, ústav výživy zvířat a pícninářství
a Československá společnost pro moderní zemědělství,a.s.
Vás zvou na

na seminář k problematice inovací v živočišné výrobě
který se koná ve čtvrtek, 19.10.2017 v 10 hodin
v zasedací místnosti děkanátu Agronomické fakulty (pavilon C přízemí vpravo vedle vchodu)

Program

10.00 Zahájení (proděkan Doc. Ing. Martin Fajman, PhD.) 10.05  Výživa moderních typů prasat + nové inovativní poznatky z experimentů
(Doc. Ing. Pavel Horký, PhD.)
10.50-11.00 přestávka
11.00 Moderní systémy a inovace v chovu prasat Prof.Ing.Ladislav Zeman, CSc.

11.45-12:10 diskuse k problematice chovu prasat
12.10  Závěr a ukončení akce
12.30 Oběd v menze

 

Prof. Ing.Ladislav.Zeman,CSc.,dr.h.c.

Ing.Jaromír Herzán, předseda představenstva ČsSMZ a.s.

Organizační pokyny

Přihlášky zasílejte na e-mail mklepal@seznam.cz