KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2011 – 2016

09/11/17

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2011 – 2016 Agrochemické zkoušení zemědělských půd představuje pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti s možností usměrňovat používání hnojiv. Tématické oblasti: Základní publikace a dokumenty , Půda a evidence půdy ISBN: 978-80-7401-147-4 Vydavatel Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2011 – […]

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2011 – 2016

Agrochemické zkoušení zemědělských půd představuje pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti s možností usměrňovat používání hnojiv.

Tématické oblasti: Základní publikace a dokumenty , Půda a evidence půdy
ISBN: 978-80-7401-147-4
Vydavatel Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2011 – 2016 (PDF, 3 MB)

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »