KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seminář: Integrovaná ochrana při pěstování kukuřice – 1. 3. 2018

22/01/18

Seminář:  INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE – 1.3.2018 Datum:    1.3.2018  9:00 – 15:00 Místo konání:    Orea Hotel Voroněž , Křížkovského 47, 603 73 Brno Organizátor:    Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Tématické zaměření akce:    Integrovaná ochrana rostlin  Cílová skupina:    Agronomové, poradci v rostlinné výrobě, poradci v rostlinolékařství, zemědělci Kategorie:    Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) […]

Seminář:

 INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE – 1.3.2018

Datum:    1.3.2018  9:00 – 15:00
Místo konání:    Orea Hotel Voroněž , Křížkovského 47, 603 73 Brno
Organizátor:    Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Tématické zaměření akce:    Integrovaná ochrana rostlin 
Cílová skupina:    Agronomové, poradci v rostlinné výrobě, poradci v rostlinolékařství, zemědělci
Kategorie:    Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
GPS:    49.1857192N, 16.5853642E

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Vás zve na odborný seminář
"INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE"

termín a místo konání: 1. 3. 2018 – BRNO, hotel Voroněž I

 
Odborný seminář navazuje na cyklus přednášek o integrované ochraně rostlin věnovaných vybraným zemědělským komoditám.

Cílem letošního semináře je představit specifika pěstební technologie v jedné z progresivních komodit – kukuřice.

Zvýšení ploch této širokořádkové plodiny podnítila výstavba bioplynových stanic i v oblastech méně vhodných pro pěstování. Následné problémy s erozí, rezidua herbicidů ve zdrojích vod a nárůst škodlivosti některých škůdců jsou výsledkem masivního rozšíření této plodiny na orné půdě.

Úkolem přednášejících bude představit hlavní rizika používání přípravků na ochranu rostlin v kukuřici, dále se zaměří na problematiku zkušení a doporučování odrůd a představí výstupy sekce rostlinolékařské péče.

Z témat přesahující činnost ÚKZÚZ budou prezentovány příspěvky z praxe, které zhodnotí rizika vyplývající z vysokého podílu kukuřice v osevním postupu a jak s tímto fenoménem pracovat na úrovni konkrétního podniku.  
 
Z témat programu vybíráme
 
Přípravky povolené do kukuřice a jejich chování v prostředí, jak omezit jejich vyplavování do zdrojů vod?
* Efektivní a dlouhodobě udržitelná regulace plevelů v kukuřici
* Rizika při pěstování kukuřice a jak je řešit
* Zhodnocení zdravotního stavu porostů kukuřice pěstované ve vyšším zastoupení v osevním porostu
* Lze využít výsledky odrůdových pokusů kukuřice v systému IOR?
* Jak to vypadá se škodlivými organismy kukuřice z pohledu státního monitoringu

Akce je bez registračního poplatku. Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na viděnou!

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím on-line registrace do 22. 2. 2018

On-line registrační formulář

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »