KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seminář: Aktuální otázky rostlinářského výzkumu

29/05/18
Kateřina Patočková

12.6.2018 10:00 – 13:00; MZe ČR v Praze

Seminář: Aktuální otázky rostlinářského výzkumu

Datum: 12.6.2018 10:00 – 13:00

Místo konání: Ministerstvo zemědělství ČR v Praze, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, sál č. 400

Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Vás zve na seminář "Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu", který se uskuteční dne 12. června 2018 od 10:00 hod. v sále č. 400 v budově Ministerstva zemědělství ČR v Praze, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1

Seminář organizuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) – sekce rostlinolékařské péče ÚKZÚZ a Ministerstvo zemědělství ČR – odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, a je určen zejména pro zástupce výzkumných organizací, které se zabývají výzkumem v oblasti rostlinolékařské péče. Cílem semináře je diskutovat potřeby výzkumných řešení aktuálních rostlinolékařských problémů a posílit součinnost výzkumných organizací s ÚKZÚZ v oblasti odborné, při zajišťování oponentských posudků a certifikaci metodik jako výsledků výzkumu a při využívání výsledků výzkumu.

Přílohy

Pozvánka na seminář (PDF, 254 KB)