KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF zveřejnil vyhodnocení žádostí o dotace 6. kola PRV

29/05/18
Kateřina Patočková

SZIF zveřejnil vyhodnocení žádostí o dotace 6. kola PRV Praha 22. května 2018 – Platební agentura Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) na svých webových stránkách zveřejnila seznam žádostí jarního kola Programu rozvoje venkova, která doporučuje k další administraci. Nejvyšší zájem byl o dotace pro Mladé zemědělce, dále o Investice do nezemědělských činností a na […]

SZIF zveřejnil vyhodnocení žádostí o dotace 6. kola PRV

Praha 22. května 2018 – Platební agentura Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) na svých webových stránkách zveřejnila seznam žádostí jarního kola Programu rozvoje venkova, která doporučuje k další administraci. Nejvyšší zájem byl o dotace pro Mladé zemědělce, dále o Investice do nezemědělských činností a na Lesní cesty. Doporučené žádosti jsou za téměř 1,7 miliardy korun.

Příjem žádostí 6. kola Programu rozvoje venkova (PRV) probíhala od 3. do 23. dubna 2018. Včera se žadatelé dozvěděli o zařazení své žádosti, tedy jestli byla doporučena, zůstala v roli náhradníka, nebo doporučena nebyla. Většina z nich doporučena byla, a to 1 001 žádostí, což dokazuje, že se jedná o důležité a smysluplné projekty, které náš venkov potřebuje. V roli náhradníků je 99 žadatelů, nedoporučeno zůstalo pouze 86 žádostí. Tyto přehledy jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz u jednotlivých operací.

Zájem ze strany žadatelů byl opět veliký. V rámci jarního kola PRV bylo zaregistrováno celkem 1 186 žádostí za téměř 2,4 miliardy korun. Největší zájem byl ze strany mladých zemědělců, kteří si podali 377 žádostí, a všechny byly doporučené k další administraci. Na druhém místě skončila operace Investice do nezemědělských činností s 258 žádostmi a třetí příčku má operace Lesní cesty, o kterou projevilo zájem 145 žadatelů. Nejvíce žádostí SZIF přijal v brněnském a jihočeském regionu.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.