KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seminář: Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu

25/07/18
Kateřina Patočková

Seminář: Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu 23.7.2018 Ve spolupráci s ÚKZÚZ Brno se konal v zasedací místnosti č. 400 Ministerstva zemědělství dne 12. června 2018 seminář zaměřený na rostlinolékařský výzkum. Seminář Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu Datum: 12.6.2018 10:00 – 13:00 Místo konání: Ministerstvo zemědělství ČR v Praze, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, sál č. 400 […]

Seminář: Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu

23.7.2018 Ve spolupráci s ÚKZÚZ Brno se konal v zasedací místnosti č. 400 Ministerstva zemědělství dne 12. června 2018 seminář zaměřený na rostlinolékařský výzkum.

Seminář Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu

Datum: 12.6.2018 10:00 – 13:00

Místo konání: Ministerstvo zemědělství ČR v Praze, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, sál č. 400

Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Seminář organizoval Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) – sekce rostlinolékařské péče ÚKZÚZ a Ministerstvo zemědělství ČR – odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, a byl určen zejména pro zástupce výzkumných organizací, které se zabývají výzkumem v oblasti rostlinolékařské péče. Cílem semináře bylo diskutovat potřeby výzkumných řešení aktuálních rostlinolékařských problémů a posílit součinnost výzkumných organizací s ÚKZÚZ v oblasti odborné, při zajišťování oponentských posudků a certifikaci metodik jako výsledků výzkumu a při využívání výsledků výzkumu.

Přílohy:

Pozvánka na seminář (zde)

Rostlinolékařský výzkum – závěry semináře 12 06 2018 (zde)

Certif metodiky_proces v UKZUZ (zde)

Fytosanitární rizika a náměty pro výzkum (zde)

Pověřování RL diagnostikou (zde)

Rostlinolékařská portál ÚKZÚZ, transfer dat a poradenství (zde)

Rostlinolékařský výzkum a související odborná legislativa (zde)

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský