KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Odborný seminář k rostlinné výrobě 2018

12/10/18
Kateřina Patočková

1. – 2. 11. 2018 v LH Hotelu Dvořák Tábor, Hradební 3037, Tábor

Odborný seminář k rostlinné výrobě 2018

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva,

sekce rostlinné výroby, sekce řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv

si Vás dovolují pozvat na ODBORNÝ SEMINÁŘ K ROSTLINNÉ VÝROBĚ

konaný 1. – 2. listopadu 2018 V LH HOTELU DVOŘÁK TÁBOR, Hradební 3037, Tábor

 

PROGRAM SEMINÁŘE RV 2018

LH Hotel Dvořák – Tábor, 1. – 2. 11. 2018
1. den – 1. listopadu 2018

11:00 – 12:00 Prezence a ubytování přihlášených účastníků semináře

11:30 – 12:45 O b ě d

13:00 – 13:10 Zahájení semináře, přivítání hostů, organizační informace
Ing. Josef Svoboda, CSc., výkonný ředitel SKK, Praha

13:10 – 13:45 Aktuální situace o činnosti Agrární komory
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory, Praha

13:45 – 14:30 Současná situace v českém zemědělství
Ing. Zdeněk Kubiska, předseda představenstva SKK, Praha

14:30 – 15:15 Sklizeň řepky 2018 a současný stav a vývoj pěstování
Ing. Martin Volf, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha

15:15 – 15:50 P ř e s t á v k a – občerstvení

15:50 – 16:30 Výskyt mykotoxinů v obilovinách ze sklizně roku 2018
RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav, Kroměříž

16:30 – 17:00 Hodnocení průběhu počasí a vlhkosti půdy ve vztahu k vývoji porostů obilovin v roce 2018
Doc. Ing. Eduard Pokorný, Zemědělský výzkumný ústav, Kroměříž

17:00 –18:00 Diskuse k předneseným tématům

18:00 – 20:00 Večeře

20:00 – 21:00 Konzultace, odborná diskuse

2. den – 2. listopadu 2018
7:30 – 8:45 S n í d a n ě (pro ubytované)

9:00 – 10:00 Bilance sklizně obilovin a řepky 2018, vývoj a předpoklad domácí spotřeby
Ing. Jiří Kolomazník, vedoucí sekce rostlinné výroby SKK, Praha

10:00 – 10:30 Monitoring jakostních parametrů rostlinných komodit ze sklizně 2018
Ing. Karel Rezek, sekce řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv SKK, Praha

10:30 – 11:00 Cílená agrotechnika polních plodin při precizním zemědělství
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D., Mendelova universita, Brno

11:00 – 11:30 Aktuální situace stavu porostů – podzim 2018 a výhled do roku 2019
Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Česká zemědělská univerzita, Praha

11:30 – 12:00 Diskuse k předneseným tématům, závěr semináře

12:00 O b ě d

 


Organizační zajištění: Spolek pro komodity a krmiva, Opletalova 1535/4, 110 00 Praha l
Kontaktní osoba: Dana Pešková, Tel.: 242 444 511, mobil: 724 120 162, e-mail: peskova@spkk.cz spkk@spkk.cz


Organizační pokyny:

 1. Prezence účastníků 10:00 – 12:00 hod., u recepce LH Hotelu Dvořák Tábor
  GPS: 49°24’42.327"N, 14°39’24.991"E
  https://www.lhdvoraktabor.cz/kontakty
 2. Oběd 11:30 – 12:45 hod., občerstvení 15:15 – 15:50 hod., večeře 18:00 – 20:00
  hod., občerstvení 20:30 hod., snídaně pro ubytované 7:30 – 8:45 hod. Stravování
  včetně dalších nákladů hradí pro účastníky organizátor.
 3. Ubytování: Noclehy jsou rezervovány v hotelu LH DVOŘÁK TÁBOR převážně ve dvoulůžkových (příp.3L) pokojích, cena za osobu: 1.000 Kč, v omezeném množství i jednolůžkové pokoje v ceně 1.450 Kč. Hotel účtuje nedojezdové poplatky ve výši 100% ceny, objednané ubytování lze bez stornopoplatku zrušit 7 dnů před akcí! Náklady na ubytování organizátor nehradí, platí vysílající firma.
 4. Vložné na semináři zahrnuje režijní náklady, občerstvení, účast na společenském večeru.
  – členské organizace SKK : 500,- Kč za osobu
  – nečlenské organizace: 1.500,- Kč za osobu
  Při neúčasti vložné nevracíme, ale je možno vyslat náhradníka. Úhradu vložného prosím proveďte do 22. 10. 2018 na náš účet číslo: 19-2787210237/0100 u Komerční banky,
  variabilní symbol: Vaše IČO, konstantní symbol: 308,
  do poznámky prosím uveďte název Vaši organizace (pro snadnější identifikaci došlé platby). Nejsme plátci DPH.
  Vložné nemusí hradit firmy, které poskytnou sponzorský příspěvek.
 5. Závaznou přihlášku k účasti na semináři s požadavkem na zajištění noclehu a stravování, zašlete na adresu Spolku do 19. 10. 2018.

Těšíme se na setkání s Vámi

Pozvánka ke stažení zde

Přihláška ke stažení zde