KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

XXI. Rostlinolékařské dny

09/10/18

  Česká společnost rostlinolékařská, z. s. za podpory Ministerstva zemědělství ČR a odborné spoluúčasti ČAZV – odboru rostlinolékařství Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Agrární komory České republiky České asociace ochrany rostlin a dalších institucí pořádá pod záštitou ministra zemědělství České republiky Ing. Miloslava Tomana, CSc. a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. ve […]

 

Česká společnost rostlinolékařská, z. s.

za podpory

Ministerstva zemědělství ČR

a odborné spoluúčasti

ČAZV – odboru rostlinolékařství

Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Agrární komory České republiky

České asociace ochrany rostlin a dalších institucí

pořádá

pod záštitou

ministra zemědělství České republiky Ing. Miloslava Tomana, CSc.

a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

ve dnech 7. a 8. listopadu 2018

XXI. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY

na téma

Rostlinolékařská péče – nezbytná součást trvale udržitelného hospodaření v krajině

Konference je určena pracovníkům zemědělské prvovýroby, oblasti služeb, státní a veřejné správy, pěstitelských svazů, institucím na úseku vědy, výzkumu a vzdělávání s cílem informovat o nových systémech zemědělské výroby a opatřeních k racionálnímu využívání přípravků na ochranu rostlin při respektování požadavků ochrany životního prostředí.

Program

8,00 Registrace účastníků

7

. listopadu 2018 dopoledne – Hlavní sál – Plenární zasedání

9,00 – 9,30

Ing. Vladimír Řehák, CSc.

9,30–10,00

Zahájení – úvodní slovo předsedy České společnosti rostlinolékařské Rostlinolékařství v pojetí českého zemědělství

Ing. Miloslav Toman, CSc., ministr zemědělství ČR

10,00–10,30

Parlament ČR a jeho orgány projednávají problémy zemědělců

Ing. Jaroslav Faltýnek, předseda zemědělského výboru PČR

10,30–11,00

Aktuální problémy českého zemědělství a rostlinolékařství

Ing. Josef Kubiš, viceprezident Agrární komora ČR

11,00–11,30

Rostlinolékařství jako garant zdravých a bezpečných potravin.

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda ČAZV

11,30–12,00 Předávání ocenění v oboru rostlinolékařství

12,00 – 13,00 Oběd

7. listopadu 2018 odpoledne – Hlavní sál – sekce 1: Zahraniční zkušenosti a moderovaná beseda

13,00–13,20

Předsedající: Ing. Michal Hnízdil Nové trendy v zemědělství a ochraně rostlin

Ing. Dr. Josef Rosner, Úřad Dolního Rakouska, Tulln

13,20–13,40

Nezávislá varovná služba v ochraně rostlin v Rakousku

Ing. Günter Rohrer, Agrární komora Rakouska

13,40–14,00

Šíření nebezpečných chorob a jejich vektorů Panonskou cestou

Ing. Kurt Foltin, Agro DS, Rakousko

14,00–14,20

Zkušenosti v ochraně rostlin v Maďarsku

Prof. Dr. Gabor Tarcali, prezident Maďarské komory ochrany rostlin

14,20–14,40

Řešení významných škodlivých organizmů v Maďarsku

Dr. Gabor Vetek PhD., Maďarská rostlinolékařská služba

14,40–15,00

Quo vadis rostlinolékařství

Prof. Dr. J. Verreet, Christian Albrechts Universität Kiel, Německo

15,00–15,30 Občerstvení

15,30–17,00

20,00 – Hlavní sál – Společenský večer

Moderovaná beseda na téma: OCHRANA ROSTLIN NA ROZCESTÍ?

8. listopadu 2018 dopoledne – Hlavní sál – sekce 2: Škodlivé organizmy v současných podmínkách českého zemědělství

9,00–9,20

Předsedající sekce: Ing. Bořivoj Zbuzek Výskyt chorob a škůdců hlavních zemědělských plodin v roce 2018

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., ÚKZÚZ Brno

9,20–9,40

Nové aplikace Rostlinolékařského portálu pro podporu integrované ochrany rostlin

Ing. Jakub Beránek, Ph.D., ÚKZÚZ Brno

9,40–10,00

Šíření karanténních a nových škodlivých organizmů v ČR

Ing. Tomáš Růžička, ÚKZÚZ Praha

10,00–10,20

Dovozní rostlinolékařská kontrola jako prostředek ke snižování rizika zavlékání nebezpečných škodlivých organizmů

Ing. Vladislav Rašovský, ÚKZÚZ Brno

10,20–10,50 Občerstvení

10,50–11,10

Nové fytosanitární nařízení EU – význam pro české zemědělce

Ing. Michal Hnízdil, ÚKZÚZ Praha

11,10–11,30

Problémy bezpečnosti potravin a ochrany rostlin mají mnoho společného

Ing. Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

11,30–11,50

Historie a současnost fumigačních fytokaranténních a biocidních technologií proti škůdcům skladovaných komodit

Ing. Václav Stejskal, Ph.D., VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně

11,50–12,10

Mykotoxiny – téma stále aktuální

Ing. Miroslava Strejčková, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ZV, s.r.o. Troubsko

12,10–12,30

Jak a kdy zvládneme kůrovcovou kalamitu?

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Ing. Marie Zahradníková, VÚLM Praha

8. listopadu 2018 dopoledne – Žlutý sálek – sekce 3: Problematika ochrany rostlin a technologie rostlinné výroby

9,00–9,20

Předsedající: Ing. Prokop Šmirous, CSc. Cílená agrotechnika a ochrana polních plodin při precizním zemědělství

Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D., Mendelova univerzita Brno

9,20–9,40

Využití interference RNA (RNAi) v rostlinolékařství

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně

9,40–10,00

Prostředky na ochranu rostlin a kvalita vodních zdrojů

RNDr. Pavel Punčochář, Ph.D., Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

10,00–10,20

Aplikace přípravků na ochranu rostlin v porostech řepky a ochrana včel

Doc. Ing. Jan Kazda, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha

10,20–10,50 Občerstvení

10,50–11,10

Cílené aplikace fungicidů do pšenice za využití dronu a postřikovače

Ing. Jozef Šimončič, Slovenská rastlinolekárská spoločnosť

11,10–11,30

Hlodavci nejsou jen škůdci v zemědělství, ale ohrožují zdraví člověka

Ing. Milan Zapletal, CSc., ČSR Brno

11,30–11,50

Fuzariózy na obilninách, výskyt a možnosti ochrany

Ing. Jana Chrpová, CSc., VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně

11,50– 12,10

Nově se šířící invazní plevele

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně

12,10 –12,30

Projekt likvidace obalů od přípravků na ochranu rostlin a jiné aktivity SRS

Ing. Jozef Kotleba, předseda Slovenské rastlinolekárské spoločnosti

12,45–13,00

Hlavní sál – Společný závěr XXI. RLD

13,00 Oběd

Organizační informace

Datum konání konference: 7. a 8. listopadu 2018

Místo: Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice

Vložné: 2000,-Kč

, snížené vložné pro členy ČSR a studenty 1200,- Kč. Při jednodenní účasti /první nebo druhý den/ vložné 1200,- Kč.

Instrukce k platbě Vám budou doručeny na E-mail po vyplnění přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách.

Program i přihláška jsou také k dispozici na

Vložné je možné uhradit převodem na účet 0201900339/0800, variabilní symbol – 115, konstantní symbol – 0308 nebo hotově v místě konání konference. Vložné zahrnuje režijní náklady, občerstvení, sborník, účast na společenském večeru. www.rostlinolekari.cz

Přihlášení na konferenci je možné přímo na www.rostlinolekari.cz/akce nebo zasláním vyplněné přihlášky na E–mail:

dana.kustova@gmail.com

nejpozději do 1. listopadu 2018!

Organizační garant:

Ing. Jaroslava Čechová – mobil +420 725 579 039, e-mail: jaroslava.cechova@gmail.com

Ing. Milan Zapletal, CSc. – tel. +420 724 006 988, e-mail: milan.zapletal1@seznam.cz

Ing. Antonín Svoboda – tel. +420 221 082 270, e-mail: sekretariat@rostlinolekari.cz

Ing. Dana Kůstová – tel +420 603735088, email: dana.kustova@gmail.com.

Ubytování:

Těšíme se na setkání s Vámi letos i v dalších letech

Česká společnost rostlinolékařská, z.s.

Pro účastníky konference jsou rezervovány hotely v centru Pardubic. Nocleh si rezervují a hradí účastníci sami! Pokud máte o ubytování zájem, rezervujte si jej na dále uvedeném kontaktu.

Kontaktní spojení na hotely pro rezervaci ubytování v termínu konání Rostlinolékařských dnů

7. 11. – 8. 11. 2018

Ubytování je třeba zajistit do

24. října, po tomto datu pozbývá rezervace platnosti. Ubytování

telefon

fax

e-mail, web

Hotel Arnošt

Arnošta z Pardubic 676

466 054 211

466 613 668

hotel@hotel-arnost.cz

www.hotel-arnost.cz