KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství – Výroční zpráva se stacionární polní zkoušky za rok 2016

05/11/18
Kateřina Patočková

Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství – Výroční zpráva se stacionární polní zkoušky za rok 2016 Souhrn zaměření pokusu: Sledování vlivu sytému hospodaření s chovem a bez chovu hospodářských zvířat a aplikace vnějších vstupů na výkonnost a zdravotní stav plodin, jakost produktů, půdní vlastnosti, edafon, výskyt škodlivých činitelů a bilanci živin. Zpráva ke […]

Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství – Výroční zpráva se stacionární polní zkoušky za rok 2016

Souhrn zaměření pokusu: Sledování vlivu sytému hospodaření s chovem a bez chovu hospodářských zvířat a aplikace vnějších vstupů na výkonnost a zdravotní stav plodin, jakost produktů, půdní vlastnosti, edafon, výskyt škodlivých činitelů a bilanci živin.

Zpráva ke stažení