KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zásadní požadavky na rostlinolékařské pasy

11/12/19

Rostlinolékařský pas je úřední doklad pro přemisťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU, do chráněných zón a v rámci těchto zón.

Jaké jsou zásadní požadavky na rostlinolékařské pasy, jaký musí být obsah a jaký může být formát rostlinolékařského pasu?

25. 11. 2019


Rostlinolékařský pas je úřední doklad pro přemisťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU, do chráněných zón a v rámci těchto zón. Rostlinolékařské pasy může vystavovat pouze oprávněný (registrovaný) profesionální provozovatel nebo ÚKZÚZ. Aby byly rostlinolékařské pasy snadno viditelné a jasně čitelné, je důležité vydávat je v jednotném formátu. Z důvodu rozdílů ve velikosti a charakteristikách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pro něž je rostlinolékařský pas vyžadován, je třeba zajistit určitou míru flexibility, pokud jde o formální náležitosti rostlinolékařských pasů.

Více informací ke stažení