KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

31/05/22

Dotazníkové šetření Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích – ÚZEI

Projekt si klade za cíl zjistit, jak se naše zemědělské podniky vyrovnávají s aktuálními ekonomickými i sociálními výzvami či nejistotami, jež pramení jak ze současné geopolitické situace či měnících se klimatických podmínek, tak z připravených změn pravidel SZP EU aj.

04/01/22

Ministerstvo zemědělství pomáhá exportu za hranice EU

Jste česká firma z oblasti zemědělství či potravinářství a chcete své zboží vyvážet mimo jednotný trh EU? Ministerstvo zemědělství vám pomůže!

27/12/21

Příprava brněnských zemědělských a lesnických veletrhů pokračuje

Příprava veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA stále pokračuje.

Zásadní změny Strategického plánu SZP poškodí české zemědělství

Změny, které plánuje provést nová vláda bez diskuze s odborníky a těsně před odesláním tohoto dokumentu Evropské komisi do konce letošního roku, mohou mít fatální dopady na české zemědělce všech velikostí.

19/12/21

Komise poskytne v roce 2022 částku ve výši 185,9 mil. euro na spolufinancování programů pro propagaci produktů

Na základě pracovního programu bude začátkem roku 2022 vyhlášena Výzva k předkládání návrhů programů.

Ministerstvo zemědělství umožní myslivcům regulovat nepůvodní druhy zvěře, které v přírodě působí škody

Od 1. ledna 2022 budou moci myslivci nově lovit nepůvodní druhy živočichů.

Zveřejnění Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022

Dokument zohledňuje vývoj nákazové situace. 

České, zlaté, anebo německé?

 Chovatelé prasat zažívají největší krizi v historii samostatné České republiky.

09/12/21

SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí 1,3 mld. korun

Tento týden začal s vydáváním rozhodnutí na dojnice.

Upozornění na povinnost podat prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci

Včasné podání prohlášení je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským intervenčním fondem.