KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

05/12/21

Program kvalifikovaný zaměstnanec: Změna výše minimální mzdy a tím i minimálních mzdových tarifů od 1.1.2022

Informace zaměstnavatelům zařazeným do Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

SZIF začíná vyplácet podporu na ANC s předstihem

V případě dotazů je možné se obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo zaslat otázky e-mailem na info@szif.cz.

Prevence proti ptačí chřipce – Informační leták s QR kódem

Leták má s nadhledem upoutat pozornost cílových skupin k problematice ptačí chřipky.

Rostoucí náklady chovatelů

Část chovatelů prasat, drůbeže i skotu zvažuje, že kvůli zdražujícím surovinám a energiím skončí.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

Navýšení alokace pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace.

SZIF začíná vyplácet doplatek k Jednotné platbě na plochu

Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 331,68 korun na hektar.

30/11/21

Informace ke kontrolám v oblasti používání hnojiv

Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost povinnost vedení elektronické evidence hnojiv výnosů sklizených hlavních a vedlejších plodin. Ta se vztahuje na zemědělce, kteří hospodaří na více než 20 hektarech.

Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí

Charta je podporována dotčenými resorty – MZe, MPO a Mžp.

Národní konference Venkov představila škálu zajímavých projektů

Materiály ke stažení