KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB, změny platné od 1. 5. 2020

28/02/20
Ing. Eva Chromečková

18. 3. 2020, metodický seminář ke spuštění 3. a 4. vlny EET se zahájením 1. května 2020
Kotlářská 53, 602 00 Brno, zasedací místnost SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje a Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje Vám nabízí možnost účasti na metodickém semináři, který bude řešit problematiku 3. a 4. vlny spuštění EET – zák. 112/2016 § 37.

Lektory budou odborní pracovníci z Oddělení evidence tržeb Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, kteří po prezentaci k dané problematice odpoví na přednesené, ale nejlépe dopředu zaslané dotazy a náměty v přihlašovacím formuláři.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 –   9:00      Prezence a zahájení

9:00                    prezentace tematických okruhů

    • obecné informace o systému
    • evidování tržeb v běžném režimu

přestávka

    • evidování tržeb ve zvláštním režimu
    • zjednodušený režim pro evidování tržeb
    • dotazy a odpovědi

13:00                    závěr

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ  PZV_EET_18.3.2020

Prosíme o přihlášení přes webové rozhraní na odkazu:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=naqG7syiaUaw1bVHtBwZkfYfQ7wR70tCusDiF0BBKq1UNFhJQjRXTTQxTFJCUFJKVDZUU1VOUDJVNy4u