KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přesun komplexu potravinářských veletrhů SALIMA

13/03/20
Ing. Eva Chromečková

Komplex potravinářských veletrhů SALIMA se přesouvá do náhradního termínu 19. – 22. listopadu 2020

Vedení Veletrhů Brno a.s. se rozhodlo vzhledem ke stávajícímu zákazu konání hromadných akcí včetně pořádání veletrhů a celkově mimořádné nejisté „vis maior“ situaci dalšího vývoje přesunout komplex potravinářských veletrhů SALIMA do náhradního termínu 19. – 22. listopadu 2020.

Vedení Veletrhů Brno a.s. ubezpečuje, že se snaží přistupovat v rozhodování maximálně odpovědně ke všem zúčastněným vystavovatelům, návštěvníkům a partnerům veletrhů. Cílem opatření je eliminace ekonomických rizik, tj. vznikajících nákladů na straně Veletrhů Brno a.s. jako pořadatele a vystavovatelů, rizika zrušení akce těsně před plánovaným termínem, reputačního rizika pro veletrh a v první řadě zdravotního rizika pro účastníky.

Rozhodnutí bylo učiněno na základě konzultací s klíčovými vystavovateli a doporučení Krajské hygienické stanice Brno, neboť nelze garantovat odvolání zákazu a předvídat opatření v následujích měsících.