KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Potravinářství

02/06/21
27/05/21

Reakce AK ČR na článek v Seznam Zprávy

Níže najdete vyjádření prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala.

12/05/21

STARTUJE 12. ROČNÍK SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ POTRAVINA

Vyhlášení 12. ročníku potravinářských soutěží Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2021

11/05/21

V Agricovidu si zemědělci a potravináři řekli o 220 milionů korun

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal řekl, že by komora ocenila, kdyby se tyto peníze podařily udržet uvnitř resortu.

08/05/21

Bezpečnost potravin a novinky nejen v potravinářské legislativě

Z důvodu nepředvídatelné epidemické situace proběhne seminář prostřednictvím aplikace MS TEAMS.

29/04/21

Dotační program „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“ 2. výzva podávání žádostí od 15.3.2021 do 30.4.2021

Upozornění a informormace o možnosti získání podpory v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ, která má širší možnosti využití oproti první výzvě.

Virus hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV)

V přílohách níže naleznete bližší informace.

Zvýšená opatření proti šíření viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete trvají

Při výskytu viru v produkčních porostech rajčat a paprik nařizuje ÚKZÚZ mimořádná rostlinolékařská opatření k likvidaci ohnisek výskytu a k zamezení dalšího šíření viru v místech pěstování.