KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z jednání představenstva AK ČR dne 26. května 2020 v Praze

31/05/20

Představenstvo AK ČR bylo svoláno v návaznosti na vládou uvolněná opatření s primárním cílem stanovit termín konání 29. sněmu AK ČR.

Informace z jednání představenstva AK ČR dne 26. května 2020 v Praze

29. 05. 2020


Představenstvo AK ČR bylo svoláno v návaznosti na vládou uvolněná opatření s primárním cílem stanovit termín konání 29. sněmu AK ČR. Ten byl právě z důvodu výskytu Covid-19 snesením představenstva ze dne 11. března odložen na neurčito, resp. se lhůtou jeho svolání do 30-ti dnů ode dne zrušení nouzového stavu. Po projednání organizačních a bezpečnostních opatření představenstvo stanovilo jako termín konání 29. sněmu AK ČR, který se bude konat jako volební, datum 16. června 2020 v Olomouci. V souladu s platnými pravidly a se zvážením možností a rizik, se zároveň jednohlasně rozhodlo o tom, že sněm se uskuteční bez účasti hostů, s výjimkou účasti Miroslava Tomana, ministra zemědělství. Účast tak bude jmenovitá a striktně oproti individuální pozvánce, bez které nebude do prostor konání sněmu nikdo vpuštěn. Vedle delegátů tak bude vstup povolen pouze předem určeným osobám, jejichž účast je nezbytná s ohledem na technicko-organizační zajištění průběhu sněmu (zapisovatelé, skrutátoři, činnost volební a návrhové komise, apod.) Pro jednání sněmu zůstává nadále v platnosti usnesení představenstva o plné podpoře Jana Doležala, tajemníka AK ČR, na pozici prezidenta AK ČR, dále o schválení návrhů kandidátů na členy představenstva a dozorčí rady, předložené podle výsledků primárních voleb. Počet viceprezidentů, kteří jsou v souladu s interními předpisy stanoveny na minimální počet dvou, může být zvýšen na základě hlasování k předloženým návrhům přímo na sněmu. Den před sněmem, tedy 15. června 2020, se v odpoledních hodinách uskuteční poslední jednání stávajícího představenstva a dozorčí rady AK ČR.

V rámci jednání Zdeněk Jandejsek, prezident AK ČR, informoval přítomné o činnosti úřadu komory v průběhu nouzového stavu, o zajištění a distribuci ochranných pomůcek, o mediální činnosti ve prospěch a pro podporu vlastního zemědělství a zpracovatelského průmyslu jako strategických sektorů, jejichž význam se znásobil právě v době omezování dovozů, růstu cen dovozových komodit a v přímé návaznosti na domácí produkci. Ukázkovým příkladem jsou například ceny vybraných druhů ovoce a zeleniny. Jako zcela zásadní bod pak uvedl průběh jednání k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, jehož novelu se stanovením minimálního objemu české produkce v maloobchodním prodeji na úrovni 55 % od roku 2021 a s meziročním růstem vždy o 5 %, právě projednává Poslanecká sněmovna ve 3. čtení. Dále informoval o stávajících mediálních aktivitách a propagačních programech, o spolupráci s Regionální televizí na cyklu Potraviny z domoviny, o novém pořadu pro TV Praha, apod. Veškerá tato činnost a výstupy z ní, jsou sumárně k dispozici na portále AK ČR.

Mezi další témata, se kterými bylo představenstvo AK ČR seznámeno, patřil průběh hospodaření AK ČR v roce 2020 a meziroční zpomalení plateb členských příspěvků, informace o činnosti a financování aktivit Konsorcia nevládních organizací, snaha vyřešit poradenství v oblasti právní jako činnosti úřadu, která je dlouhodobě utlumena a také o nezbytnosti čelit kampaním zaměřeným proti současné činnosti a podobě zemědělství. Samostatným bodem bylo projednání ministerstvem nastavených pravidel mimořádného 10. kola PRV, které je postaveno primárně na podporu národní soběstačnosti u citlivých komodit. V souvislosti s tím byla prodiskutována také situace v odvětví výroby mléka a možnost pomoci k její stabilizaci. V návaznosti na změny vyplývající ze složení nového představenstva bude nezbytné nově obsadit pozici předsedy Myslivecké komise AK ČR.
Úřad AK ČR