KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice. Vybrané změny v přímých platbách od r. 2020

20/05/20
Ing. Eva Chromečková

Série seminářů, červen 2020, v zasedací místnosti SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

Cílem je seznámení s novelizací znění nitrátové směrnice jako jednoho z požadavků cross compliance. Seznámení s aktuálním stavem přípravy SZP a PRV poradenského a vzdělávacího opatření. Dále seznámení se změnami při podávání Jednotné žádosti, v integrovaném administrativním a kontrolním systému, především o prodloužení příjmu jednotných žádostí, (viz tisková zpráva), včetně posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020 a také posuzování podmínky povinného školení v integrované produkci pro rok 2020 (viz nařízení vlády v oblasti zemědělství). Změny kontrol a sankcí cross-compliance. Novinky a změny oproti předchozím rokům, nejčastější porušení CC. Podmínky pro Agroenvironmentálně-klimatická opatření a seznámení s ekosystémy.

Účast na semináři je bezplatná.

Účast na každém semináři v počtu maximálně 25 osob – nutné nahlášení přihlášením přes odkaz:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=naqG7syiaUaw1bVHtBwZkfYfQ7wR70tCusDiF0BBKq1UMk41WEEyM0pRQVhWRTRTS1JDTjE4N0ZRVi4u

Zajistíme zachování odstupu mezi osobami nejméně 2 metry. K dispozici bude nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a další opatření viz hygienická pravidla: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf

V případě dalších otázek nebo nejasností se, prosím, obraťte na:

 

Ing. Jaromír Musil, Ph.D., RAK Jmk, tel.: 607 612 772

Ing. Eva Chromečková, RAK Jmk, tel.: 725 035 960

 

PŘIHLÁŠKA  Pozvanka_NS_jaro_2020

Zařazeno v Dotace, Poradenství