KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ukončení nouzového stavu ve vztahu k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

13/05/20

Pokud dojde z nařízení Vlády ČR k posunu ukončení nouzového stavu, budou výše uvedené lhůty adekvátně upraveny.

 

Ukončení nouzového stavu ve vztahu k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

13. 05. 2020


12.5.2020 – Vzhledem k tomu, že ke dni 17.5.2020 by měl být v České republice ukončen nouzový stav, sděluje tímto ÚKZÚZ, že po tomto datu dojde k obnovení konání zkoušek odborné způsobilosti a mohou být znovu otevřeny kurzy a školení v rámci vzdělávacích zařízení.

Po ukončení nouzového stavu budou muset být ale i nadále dodržována přísná hygienická opatření v rámci pořádaných kurzů a školení, čímž dojde ke snížení kapacity vzdělávacích zařízení. S ohledem na tuto skutečnost bude na osvědčení o odborné způsobilosti, jehož platnost končí v období od 17.5.2020 do 31.8.2020 pohlíženo jako na osvědčení platné, je-li splněna základní podmínka pro jeho prodloužení. Touto podmínkou je podaná žádost o prodloužení platnosti osvědčení před uplynutím doby jeho platnosti.

V případě, kdy je zapotřebí k výkonu povolání či podnikatelské činnosti osvědčení o odborné způsobilosti a žadatel dosud není držitelem žádného osvědčení, bude v období od 17.5.2020 do 31.8.2020 akceptováno na místo osvědčení podání přihlášky do vzdělávacího zařízení k jeho získání.

Pokud dojde z nařízení Vlády ČR k posunu ukončení nouzového stavu, budou výše uvedené lhůty adekvátně upraveny.