KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od pondělí 18. května 2020

20/05/20
Ing. Eva Chromečková

18. 5. 2020 Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od pondělí 18. května 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie.

V pátek 15. května vydalo Ministerstvo zdravotnictví Ochranné opatření č.j. 20599/2020, jímž od pondělí 18. května 2020 mění dosavadní pravidla přeshraničního pohybu pro přeshraniční pracovníky, zemědělce, myslivce, lesníky a rybáře hospodařící v bezprostředním pohraničí, občany EU, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti i všechny zahraniční občany s cílem zaměstnání v ČR v rámci sezónních prací.

Grafický přehled požadavků pro jednotlivé skupiny a konkrétní modely pro jednotlivé kategorie v příloze.

Potřebné dokumenty a další info: STRÁNKY MV – FORMULÁŘE

PŘÍLOHY:

Metodika MZe _Metodika_MZE_Potvrzeni_ve_smyslu_bodu_I_18052020
Zjednodušené schéma pro zemědělce a potravináře _2020_05_18_COVID_Priloha_c._5_Prechod_hranic_pro_zemedelce_a_potravinare_final
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví Ochranne_opatreni___omezeni_prekroceni_statni_hranice_CR_od_18._5._2020
Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR tabulka_vstupu_novy_ch_osob_na_uzemi_CR 18.5.2020
Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR tabulka_vstupu_osob_s_pobytem_na_u_zemi__C_R 18. 5. 2020
Vzor – lékařské potvrzení o výsledku testu VZOR_Lekarske_potvrzeni_o_vysledku_testu_PCR_na_SARS_CoV_2_CZ_EN_UK_
Vzor – žádost o vydání potvrzení pro účely umožnění vstupu na území ČR VZOR_Zadosti_o_potvrzeni_nezbytnosti_vstupu_do_CR_18052020

Zdroj: Ministerstvo zemědělství