KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Produkce brambor s uplatněním půdoochranných protierozních a biologických postupů Lednice na Moravě

07/06/20

Akce je pořádána ve spolupráci Agrární komory České republiky a Českého bramborářského svazu, z. s.

Produkce brambor s uplatněním půdoochranných, protierozních a biologických postupů – Lednice na Moravě

03. 06. 2020


Termín a místo konání: 18.6.2020, v ÚKZÚZ, Nejdecká 610, 691 44 Lednice na Moravě

Vstup na seminář zdarma, občerstvení účastníků je zajištěno. Akce je pořádána ve spolupráci Agrární komory České republiky a Českého bramborářského svazu, z. s.
Tel.: +420/569 466 243, E-mail: cbshb@cbshb.cz

 

Program:

8,30 – 9,00 Prezence
9,00 – 12,00

1. Současná situace v bramborářství, režim jakosti Q CZ, organizace producentů a další aktivity ČBS – Ing. Josef Králíček, ČBS Havlíčkův Brod
2. Inovace půdoochranných opatření při pěstování brambor – Ing. Pavel Kasal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
3. Výsledky odrůdových zkoušek 2020, problematika SDO- Ing. Václav Čermák, ÚKZÚZ Brno
4. Diskuse

Pozvánka včetně programu ke stažení

Zařazeno v Akce, Aktuality, Zemědělství