KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jednání představenstva AK ČR 15. 7. 2020

22/07/20

První jednání nového představenstva.

Jednání představenstva AK ČR 15.7.2020

17. 07. 2020


První jednání nového představenstva, se uskutečnilo ve středu 15. července v zasedací místnosti AK ČR v Praze. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Miroslav Toman, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství Jindřich Fialka a náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Pavel Sekáč. Dalším hostem byl předseda představenstva PGRLF Vladimír Eck. Zástupce AK ČR v Bruselu představil prezentaci k budoucí podobě SZP a Zelenou dohodu.

Jednání představenstva v předminulém týdnu předcházelo jednání nového prezidia, kde došlo k rozdělení oblastí působení nově zvolených viceprezidentů. V rámci jednání představenstva byla představena a zvolena nová tajemnice úřadu Gabriela Dlouhá. Nový prezident AK ČR informoval přítomné o činnosti úřadu komory a výsledcích jednání, která proběhla od jeho zvolení. Hosté z MZe a přítomné představenstvo se shodli, že budoucí nastavení Společné zemědělské politiky (SZP) musí být jednoduché, jednotné a zemědělci musí mít jistoty, že budou mít dostatečnou finanční podporu. Na zemědělce jsou totiž kladeny mnohem větší požadavky na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů.

Mezi další témata, které diskutovalo představenstvo AK ČR a přítomní hosté patřila Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích a její návrh, který neprošel v minulých týdnech ve 3. čtení sněmovnou a vrátil se do 2. čtení Vzhledem k probíhající společenské i politické diskuzi je možné, že budou načíst další návrhy. Přítomné představenstvo a hosté se shodli na společném prosazování zákonných opatření k narovnání obchodních vztahů v rámci odběratelsko-dodavatelské vertikály a aktivnímu přispívání zvyšování zastoupení tuzemských potravin v obchodní síti a veřejném stravování. Evropská komise navíc informovala, že dosavadní návrh je v rozporu s evropskými pravidly jednotného trhu.

Dalším důležitým tématem bylo rychlé řešení přejezdů zemědělské techniky po silnicích I. Třídy. Díky podpoře Ministerstva zemědělství bude pro letošní sklizeň platit výjimka obecné povahy jako v loňském roce.

Ředitel úřadu Václav Suchan přítomným členům představenstva a předsedovi dozorčí rady zhodnotil dosavadní průběh letošního hospodaření AK ČR.

V návaznosti na změny vyplývající ze složení nového představenstva bude nezbytné prověřit a aktualizovat složení komoditních rad a komisí při AK.

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., tajemnice AK ČR

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství