KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nová vyhláška k Registru de minimis

15/07/20

Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 298/2020 Sb., která stanovuje obsah a rozsah údajů zaznamenávaných poskytovatelem podpory de minimis do Registru de minimis (RDM).

Nová vyhláška k Registru de minimis

14. 07. 2020


8.7.2020 – Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 298/2020 Sb., která stanovuje obsah a rozsah údajů zaznamenávaných poskytovatelem podpory de minimis do Registru de minimis (RDM).

Znění nové vyhlášky č. 298/2020 Sb., o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání, je dostupné zde.

Oproti předchozí vyhlášce č. 465/2009 Sb. dochází k jediné změně v zaznamenávaných údajích. S účinností počínaje od 1. 9. 2020 vzniká poskytovatelům povinnost při zápisu nové podpory do Registru de minimis zaznamenat také druh opatření (viz § 3 písm. j) vyhlášky), tedy zda se v daném případě jedná o ad hoc podporu, či o podporu poskytovanou v rámci režimu podpory.

Bližší informace k této změně naleznete níže v přílohách.

V této souvislosti byl také aktualizován Metodický pokyn o Centrálním registru podpor malého rozsahu. Aktualizovaná příručka pro práci s aplikací RDM, bude dostupná přímo v registru v menu „Nabídka > Nápověda“.

Přílohy:

Vyhláška č. 298/2020 Sb. (PDF, 55 KB)
Představení změn v rámci nové vyhlášky (PDF, 437 KB)
Často kladené dotazy týkající se druhu opatření (PDF, 532 KB)