KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tisková oprava v Pravidlech 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 11. kolo příjmu žádostí

28/07/20

Došlo k tiskové chybě.

Tisková oprava v Pravidlech 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 11. kolo příjmu žádostí

24. 07. 2020


23.7.2020 – V Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen „Pravidla“) pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců platných pro 11. kolo příjmu žádostí došlo k tiskové chybě.

V rámci preferenčního kritéria č. 4 při sloučení dvou preferenčních kritérií došlo v části vysvětlivky k ponechání podmínky, že vstupem a výstupem zpracování vlastní produkce je produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování EU. Tato podmínka ovšem na základě sloučení kritérií pro „annexové“ a „neannexové“ zpracování již neplatí. Body mohou získat podnikatelské plány bez ohledu na skutečnost, zda je vstup a výstup zpracování vlastní produkce uveden v Příloze I Smlouvy o fungování EU.

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel s formální úpravou znění vysvětlivky předmětného preferenčního kritéria je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.

Pravidla 6.1.1 – 11. kolo po opravě tiskové chyby (PDF, 1 MB)