KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. 7 2020

02/08/20

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova.

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. 7. 2020

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí
Zdroj: „Sbírka zákonů 2020“ (www.mvcr.cz)

Přehled:

Zakony_2020

Odkazy:

Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/

Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí:

http://www.mzp.cz/cz/legislativa