KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti

01/09/20

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti 25. 08. 2020 21.8.2020 – Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství podporovány prostřednictvím níže uvedených podpor. Vlastníkům lesů, podnikatelům v lesním hospodářství a uživatelům honiteb jsou k dispozici tyto finanční příspěvky a podpůrné programy: příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu MZe (k 1. 7. […]

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti

25. 08. 2020


21.8.2020 – Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství podporovány prostřednictvím níže uvedených podpor.

Vlastníkům lesů, podnikatelům v lesním hospodářství a uživatelům honiteb jsou k dispozici tyto finanční příspěvky a podpůrné programy:

příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu MZe (k 1. 7. 2020 rozšířeny o příspěvek na zřizování nových oplocenek a o příspěvek na následnou péči o výsadby),
příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu krajů,
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (od 21. 7. do 18. 9. 2020 probíhá příjem žádostí od vlastníků NESTÁTNÍCH lesů za rok 2019, od 24. 8. do 16. 10. 2020 probíhá příjem žádostí od vlastníků STÁTNÍCH lesů za rok 2019),
příspěvky na vybrané myslivecké činnosti (k 1. 9. 2020 rozšířeny o příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin a o příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř),
úhrady nákladů podle lesního zákona,
služby poskytované vlastníkům lesů,
podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,
vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,
vratka daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

Podrobné informace o aktuálních formách finanční podpory i o místech a termínech pro příjem žádostí naleznete v přiloženém souboru (uvedené skutečnosti platí k 24. 8. 2020).

Přehled k 24. 8. 2020 (PDF, 1 MB)