KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace týkající se ohlášení zásahu vyšší moci–mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního

06/09/20

Nezasetí meziplodiny či zlepšující netržní plodiny,případně zničení porostu.

Informace týkající se ohlášení zásahu vyšší moci–mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního–nezasetí meziplodiny či zlepšující netržní plodiny,případně zničení porostu

04. 09. 2020


Pokud se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení vyšší moci“).
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský („ÚKZÚZ“) zveřejnil na svých webových stránkách doporučení k nezakládání meziplodin v roce 2020 z důvodu prevence proti kalamitnímu šíření hraboše polního a současně vymezil nejpostiženější okresy s vysokým výskytem hraboše polního.

Vymezeny byly tyto okresy:
– ode dne 20.8.2020: Blansko, Chomutov, Jičín, Kladno, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakovník a Ústí nad Orlicí,
– ode dne 1.9.2020 (rozšíření výčtu okresů): Beroun, Hradec Králové, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Olomouc, Trutnov, Znojmo.

Ve výše uvedených okresech je možné, jako preventivní opatření ke snížení extrémního výskytu hraboše, ponechat plochy bez osetí ozimou variantou meziplodiny a ozimou variantou zlepšující netržní plodiny. V případě uplatnění ohlášení vyšší moci na tuto variantu, musí být podáno ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – nezasetí ozimé varianty meziplodiny nebo nezasetí ozimé varianty zlepšující netržní plodiny a to před konečným termínem pro založení porostu. Jako doklad prokazující danou vyšší moc bude doloženo zveřejněné doporučení ÚKZÚZ k nezakládání meziplodin v roce 2020 z důvodu prevence proti kalamitnímu šíření hraboše polního.

U okresů, které nejsou výše vymezeny, platí nadále povinnost založit porost ozimé varianty meziplodiny či ozimé varianty zlepšující netržní plodiny.
V případě, že zasetá plodina nevzejde z důvodu poškození porostu hrabošem polním, může žadatel podat ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu poškození porostu hrabošem polním.

Pokud se budou díly půdních bloků nacházet ve výše vymezených okresech, lze jako doklad prokazující vyšší moc k poškození porotu využít zveřejněné doporučení ÚKZÚZ s výčtem okresů s kalamitním výskytem hraboše polního. Seznam okresů bude ÚKZUZ na svých webových stránkách dále aktualizovat.

U okresů, které nebudou ze strany ÚKZÚZ vymezeny, bude jako doklad prokazující vyšší moc (poškození porostu), doloženo Odborné posouzení vydané ÚKZUZ o poškození porostu hrabošem polním na uvedeném DPB.

Formulář „Ohlášení“ a bližší informace budou žadateli poskytnuty na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS nebo na webu SZIF v sekci Jednotná žádost/Ke stažení/Oznámení o změně/Přílohy a Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství