KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

NÁRODNÍ DOTACE – JARNÍ MRAZY 2019 (druhá etapa) – vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

06/09/20

Dne 1. září 2020 začal SZIF vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci druhé etapy dotačního programu M.1.

NÁRODNÍ DOTACE – JARNÍ MRAZY 2019 (druhá etapa) – vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

04. 09. 2020


V Praze dne 1. září 2020 – Dne 1. září 2020 začal SZIF vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci druhé etapy dotačního programu M.1. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a v květnu 2019 – v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019 dle Rámcového programu pro řešení rizik a krizí v zemědělství – M.1.1. a M.1.2., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“).

Dle Zásad (část B, kapitola 4. Dotace „Výše dotace a sazby dotace budou upraveny tak, aby celkový objem finančních prostředků k proplacení zohledňoval celkový objem vyčleněných finančních prostředků na všechny dotační podprogramy v rámci zmírnění škod způsobených jarním mrazem na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019“) bylo vzhledem k disponibilním finančním prostředkům určeným pro druhou etapu, provedeno krácení dotace u všech žádostí (které splnily podmínky pro poskytnutí dotace) o 38 %.

Státní zemědělský intervenční fond                                                                    Odbor OP Rybářství a Národních dotací