KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tisková konference AK ČR k letošní sklizni

01/09/20

Podle vyjádření zástupců z jednotlivých krajů lze konstatovat, že průběžné výsledky sklizně obilovin a řepky jsou vyrovnané,.

Tisková konference AK ČR k letošní sklizni

27. 08. 2020


Tisková zpráva ze dne 27. 8. 2020

„V letošním roce je sklizeň pomalejší oproti předešlým letům. Podle vyjádření zástupců z jednotlivých krajů lze konstatovat, že průběžné výsledky sklizně obilovin a řepky jsou vyrovnané, říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Výjimkou je Ústecký a část Středočeského kraje, kde byl zaznamenán zvýšený výskyt hrabošů a oblast srážkového stínu. Naopak v Pardubickém kraji díky vysokým dešťovým srážkám a zvýšenému výskytu hraboše jsou výsledky sklizně mírně podprůměrné doplňuje Doležal.“

Sklizeň základních obilovin a řepky se blíží ke svému závěru. Výsledky sklizně k 24. 8. 2020, kdy je v ČR sklizeno 91,1 % ploch základních obilovin s průměrným výnosem 6,06 t/ha. K uvedenému datu zbývá sklidit 110 778 ha plochy základních obilovin. Ve sklizni aktuálně zaostává kraj Karlovarský a kraj Vysočina, kde bylo doposud sklizeno 72,9 % (13,6 tis. ha z 18,6 tis. ha) a 82,3 % (107,0 tis. ha z 130,0 tis. ha) ploch obilovin.

Sklizen je ozimý ječmen s průměrným výnosem 6,22 t/ha, což je o 0,31 t/ha vyšší výnos oproti loňskému roku. Základní obilovina, pšenice ozimá je téměř sklizena s průměrným výnosem 6,35 t/ha, což je téměř o 0,5 t/ha více než v loňském roce. Ozimého žita je sklizeno téměř 85 % s průměrným výnosem okolo 5,7 t/ha. Sklizeň jarního ječmene je taktéž u konce s průměrným výnosem 5,42 t/ha. Sklizňové práce u jarní pšenice, triticale a ovsa se taktéž pomalu blíží ke svému závěru s nepatrně vyššími výnosy oproti předchozím rokům.
Řepka je ve většině krajů sklizena s průměrným výnosem 3,42 t/ha.

Podle předběžných výsledků sklizně bude letošní úroda mírně převyšovat dlouhodobější průměr sklizní.
„Dovolte mi poděkovat zemědělcům za mimořádné úsilí v letošním náročném roce a za bezproblémový průběh sklizně. Samotnou úrodu hodnotím pozitivně, došlo k meziročnímu nárůstu výnosů u všech komodit při dosažení vysokých kvalitativních parametrů, říká náměstek ministra pro řízení sekce zemědělství a potravinářství Jindřich Fialka“
Laboratorní výsledky kvality ukazují na velmi širokou variabilitu kvality pšenice, ale můžeme ji hodnotit jako dobrou s lokálními odchylkami.

Kvalita sladovnického ječmene je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně a průměrná vlhkost analyzovaných vzorků dosahuje 12,4 % o průměrném obsahu dusíkatých látek 12 %.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství