KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tisková zpráva AK ČR: Zákaz klecových chovů nosnic v ČR

20/09/20

Pokud zákaz klecových chovů nebude platit ve všech zemích EU, naši chovatelé se dostanou do konkurenční nevýhody.

Tisková zpráva AK ČR: Zákaz klecových chovů nosnic v ČR

18. 09. 2020


V Praze dne 18. září 2020

Agrární komora České republiky reflektuje Poslaneckou sněmovnou Paramentu České republiky na schválený zákaz nosnic v obohacených klecových systémech v ČR. K celé této záležitosti však je třeba přistupovat rozumně, v širším kontextu a jednotně. Čeští chovatelé jsou připraveni přistoupit k budoucí platné legislativě, pokud ale tuto záležitost nebudou stejným způsobem řešit i ostatní země v rámci EU pozbývá tento zákaz smysl. Diskuse o welfare zvířat, zejména kritika konvenčních klecí si v minulosti vynutila v EU rozvoj dalších systémů ustájení, zejména obohacených klecí. Laická představa o pohodě slepic se neshoduje s poznatky vědy, přesto je třeba hledat kompromis mezi pohodou nosnic, ekonomikou a kvalitou vajec. Systémy ustájení pro slepice nosného typu by měly umožnit nosnicím přirozený repertoár chování, ochranu před nemocemi, minimalizovat stres a zajistit bezpečnost produkce konzumních vajec.

„Pokud zákaz klecových chovů nebude platit ve všech zemích EU, naši chovatelé se dostanou do konkurenční nevýhody a řada z nich bude muset zrušit chovy a po státu zvažují požadovat miliardové kompenzace“, říká prezident AK ČR Jan Doležal.

Směrnice Evropské rady č. 74/1999, mimo jiné v EU stanovila od 1. 1. 2012 zákaz chovu slepic nosného typu v tzv. neobohacených klecích. Ve světě (ve třetích zemích) se stále v současnosti chová přes 90 % nosnic v neobohacených klecích. V EU, kde jsou povoleny pouze obohacené klece a alternativní způsoby ustájení, je v obohacených klecích ustájeno okolo 47 % nosnic, v České republice aktuálně 69 % nosnic.

V ČR se v zemědělském sektoru chová 5, 3 mil. ks nosnic a vyprodukují 1,6 mld. ks vajec. V domácím hospodářství se chová okolo 4,3 mil. kusů nosnic, které vyprodukují 0,8 mld. ks vajec, při těchto stavech je soběstačnost okolo 82 %. Většina technologií pro chov nosnic byla budována s podporou peněz daňových poplatníků. V rámci projektů financovaných z PRV 2007-13 a PRV 2014-2020. Dále prezident komory Jan Doležal dodal: „Budeme požadovat finanční podporu pro tuzemské chovatele při budování podlahových systémů ustájení a současně přísný dozor dovážených vajec a vaječných hmot z okolních zemí a ze třetích zemí, které musí splňovat stejné podmínky jako v EU“.

Samozřejmě se můžeme dohadovat o tom, jaká bude koncová cena vajec pro spotřebitele. Obchodní řetězce pravděpodobně toto zvýšení promítnou do koncové ceny, ale o kolik to bude, to záleží jen na nich.

Současná kampaň ochránců zvířat s kolujícími záběry šesti uhynulých nosnic a neférovými deklaracemi řetězců neuvádět na trh bezpečné potraviny v souladu platné legislativy může snížit soběstačnost ve výrobě vajec, skokově zdražit vejce koncovému spotřebiteli a tím znevýhodnit české producenty vůči dodavatelům, kde by tento zákaz neplatil.

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., tajemnice AK ČR,

tel: 737 569 480