KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

ÚKZÚZ vydal dne 3.9.2020 nařízení o mimořádném povolení rodenticidů proti přemnoženému hraboši

07/09/20

Dnes, nejpozději v pondělí, zveřejní ÚKZUZ podrobné pokyny zemědělcům o postupu, vedoucímu k vydání našeho rozhodnutí o aplikaci STUTOX II rozhozem na konkrétních pozemcích.

Bude se jednat jistě opět o značný rozsah ploch, které naši inspektoři musí předem prohlédnout, ve spojení s odpovídající nutnou administrativou. Abychom co nejvíce zkrátili dobu od podání podnětů vašich členů do reálné aplikace rozhozem, prosíme o rozšíření doporučení a informace níže vhodnou formou mezi vaše členy:

  1. Podněty zemědělců na ověření kalamity hraboše na konkrétních pozemcích prosíme podávat skutečně v situaci, která přemnožení (5x více než práh škodlivosti) odpovídá. Pokud na pozemcích uvedených v podnětu hraboši budou v nízkém počtu, nebude možné vydat na rozhoz rozhodnutí, ale (na rozdíl od jara) ÚKZÚZ musí procesně podnět uzavřít usnesením o zastavení řízení o mimořádných opatřeních. Při větším počtu takových případů bude kapacita naší inspekce zbytečně zatížena jak šetřením v terénu tak administrativou, a bude menší prostor se věnovat podnětům, které budou skutečně „kalamitní“.
  2. Rodenticidy povolené mimořádně aplikovat do nor ve vyšší dávce je dle našich aktuálních nařízení možno aplikovat i na pozemcích, kde hraboš nedosahuje kalamitních stavů. Aplikace tedy nejsou limitované stavem hraboše na pozemku, ale jen omezeny časově trváním „mimořádného stavu v ochraně rostlin“, tedy po dobu platnosti vydaných nařízení, tedy do 31.12.2020.
  3. Možnost poskytnutí finančních náhrad za náklady na plnění mimořádných opatření je omezena logicky jen na opatření (aplikace), které budou v rámci těchto rozhodnutí nařízeny a dodrženy (splněny) – včetně dodržení nařízené dávky přípravku. Náhrady se tak nemohou týkat aplikací, provedených případně zemědělci (i na stejných pozemcích) před doručením rozhodnutí o mimořádných opatření.

 

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský