KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Evropská komise hledá zpětnou vazbu ke své dlouhodobé vizi pro venkov

01/10/20

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o své nové iniciativě k dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti. Cílem této konzultace je shromáždit názory na současné příležitosti a výzvy ve venkovských oblastech, ambice venkovských oblastí do roku 2040 a na opatření potřebná k dosažení těchto ambicí.

online veřejné konzultaci může do 30. listopadu 2020 přispět každý zájemce z EU, ať už zastupuje spotřebitele, zemědělsko-potravinářské odvětví, venkovské malé a střední podniky, země EU, regionální a místní orgány, zemědělce, organizace občanské společnosti, venkovskou mládež, nevládní organizaci, místní akční skupinu, síť nebo akademickou sféru. Komise chce zajistit rozsáhlé konzultace a vyzývá všechny, kdo se zajímají o budoucnost venkovských oblastí, a jejich obyvatele, aby se podělili o své názory.

Veřejná konzultace o dlouhodobé vizi pro venkov je prvním krokem ke sdělení Komise k tomuto tématu, které má být zveřejněno v polovině roku 2021. Cílem tohoto sdělení bude podpořit debatu na evropské úrovni o budoucnosti venkovských oblastí a o pozici, kterou by v naší společnosti měly mít. Navrhne opatření, která je třeba přijmout, a to i v krátkodobém horizontu, k dosažení této dlouhodobé vize budoucnosti venkovských oblastí.

Dotazník je možné vyplnit i v českém jazyce (nutno přepnout z anglické verze) na webových stránkách Evropské komise.

Pro lepší představu o obsahu dotazníku níže naleznete PDF verzi dotazníku. Je ale nutné jej vyplnit online po přihlášení.

Přílohy

PDF verze online dotazníku – ukázka otázek (PDF, 124 KB)

Související odkazy

Dotazník EK k vyplnění – v nastavení možnost přepnout do českého jazyka