KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zápis z videokonference Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 9.9.2020

01/10/20

Hlavním bodem pravidelného jednání Komise v září je schválení lokalit a sortimentu odrůd pro podzimní zásev. Po konzultaci s předsedou Komise byla s ohledem na situaci kolem koronaviru upřednostněna elektronická forma hlasování. Před hlasováním byla uspořádána videokonference, aby měli členové Komise možnost klást otázky a diskutovat o odrůdách.

Z diskuze vzešly také návrhy na změny v metodikách:

  • snížit úroveň fungicidní ochrany v rámci ošetřené varianty pěstování ze dvou povinných ošetření fungicidem na jedno povinné ošetření,
  • oddělit raný a základní sortiment obdobně jako ve zkouškách pro registraci i v pokusech určených výhradně pro SDO.

Oddělené zkoušení raného a základního sortimentu probíhalo již v ročnících 2010 a 2011. Z pohledu ÚKZÚZ není problém tento návrh akceptovat. V ročnících s deštivým počasím v průběhu dozrávání oddělené zkoušení umožňuje sklidit ranější odrůdy v odpovídajícím termínu a předejít tak jejich poškození opožděnou sklizní.
Návrh týkající se úrovně fungicidního ošetření musí být projednán s žadateli o registraci a odhlasován na plnohodnotném jednání Komise.

Zápis ke stažení