KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k podávání žádostí DP 9.F.e. na rok 2021

29/11/20

Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2021 probíhá od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

Informace pro žadatele k podávání žádostí DP 9.F.e. na rok 2021


 

V Praze dne 26. listopadu 2020

Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2021 probíhá od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020.
Žádost o dotaci podává žadatel elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

K žádosti o dotaci se dokládá povinná příloha:

  • jmenný seznam kolektivních členů a počet členů členské základny (v případě, že je relevantní).

Rozpočet a plán činnosti jsou součástí žádosti a nedokládají se již samostatnými přílohami.

Formuláře deníku konzultací, pracovního výkazu a prezenční listiny se na rok 2021 nemění. Jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci SZIF poskytuje – Národní dotace – Dotační programy – 9.F.e. – KE STAŽENÍ – Formuláře/Vzory příloh/Důležité informace.

Pozvánky na semináře/workshopy/webináře/kurzy v roce 2021 se budou odesílat nově připojením ke konkrétnímu semináři/workshopu/webináři/kurzu zapsaném do číselníku na Portálu farmáře. Číselník vytvoří žadatel. Formulář pozvánky se nemění a je dostupný ke stažení na Portálu farmáře v sekci Nová podání – Národní dotace – Soubory ke stažení – Pozvánka 9.F.m. a 9.F.e.

Zásady pro rok 2021 jsou k dispozici Zde.