KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Návrh Operačního programu Rybářství 2021 – 2027

01/11/20

Návrh OP Rybářství 2021 – 2027 .

Návrh Operačního programu Rybářství 2021 – 2027

 30. 10. 2020


27.10.2020 – Návrh Operačního programu Rybářství (dále jen „OP Rybářství“) na období 2021 – 2027 byl dne 26. 10. 2020 předložen vládě ČR na vědomí.

Programový dokument byl zpracován Ministerstvem zemědělství na základě projednávaných návrhů nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních, o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu a v souladu s harmonogramem Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj pro přípravu programového období 2021 – 2027.

Návrh OP Rybářství 2021 – 2027 bude dále aktualizován na základě výsledků neformálních konzultací s Evropskou komisí a partnery, případně na základě požadavků Strategického environmentálního hodnocení SEA. Před formálním předložením Evropské komisi bude OP Rybářství 2021 – 2027 předložen vládě ČR ke schválení.

Návrh OP Rybářství 2021 – 2027 (PDF, 1 MB)