KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2020

07/11/20

Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2020

  06. 11. 2020


Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor.

Výše podpory v rámci jednotlivých programů se pohybuje mezi 50 % až 65 % uhrazeného pojistného:

65 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin
50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat
50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin
50 % uhrazeného pojistného v rámci programu podpory pojištění lesních školek
50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů

Informace o dalších programech podpor společnosti PGRLF, a.s. naleznete na webových stránkách www.pgrlf.cz.

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.