KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství k usnesení vlády č. 1102 a č. 1103 ze dne 26. října 2020 o přijetí krizových opatření ve vztahu k rybářství a myslivosti

01/11/20

Níže naleznete stanovisko Ministerstva zdravotnictví a stanovisko Ministerstva zemědělství.

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství k usnesení vlády č. 1102 a č. 1103 ze dne 26. října 2020 o přijetí krizových opatření ve vztahu k rybářství a myslivosti

  30. 10. 2020


Níže naleznete stanovisko Ministerstva zdravotnictví a stanovisko Ministerstva zemědělství.