KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Udržitelné a odolné zemědělství – inspirace z agroekologie

12/11/20

Tato brožura vznikla v rámci Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI).

Udržitelné a odolné zemědělství – inspirace z agroekologie

  10. 11. 2020


Tato brožura vznikla v rámci Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI) a navazuje na práci několika pracovních skupin a seminářů EIP-AGRI. Brožura čerpá ze zkušeností a poznatků několika operačních skupin EIP-AGRI a dalších inovativních projektů a sítí, které zkoumají možnosti rozvoje zemědělsky, environmentálně a ekonomicky přínosných agroekologických postupů pro evropské zemědělství a lesnictví.

Rok vydání: 2020
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika, Ekologické zemědělství a biopotraviny, Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Věda, výzkum, vývoj
Vydavatel Servisní bod EIP-AGRI

Evropští zemědělci čelí rostoucím výzvám, mezi něž patří i dopady změny klimatu. Agroekologické přístupy jim mohou pomoci vyvinout udržitelnější a odolnější systémy zemědělského hospodaření, které budou spojovat stabilní výnosy s větší ochranou biologické rozmanitosti a lepšími ekosystémovými službami.

Agroekologické přístupy čerpají inspiraci z přírodních ekosystémů, zaměřují se na interakce mezi rostlinami, zvířaty, půdními organismy, lidmi a životním prostředím.

Brožura (PDF, 2 MB)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR


Zařazeno v Aktuality, Zemědělství