KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výzva k předkládání programů pro propagaci společné zemědělské politiky

09/11/20

Komise poskytne finanční prostředky ve výši 4 miliony EUR na propagační programy zaměřené na společnou zemědělskou politiku

Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů pro programy na propagaci společné zemědělské politiky. Cílem programů by mělo být vybudování důvěry mezi všemi občany, zemědělci i nezemědělci. Společná zemědělská politika (SZP) je politikou pro všechny občany EU a výhody, které pro ně přináší, musí být jasně prokázány.
Grant může být poskytnut ve výši 75 000 EUR až 500 000 EUR, hrazeno bude 60% nákladů.

Na co by měl být program zaměřen?
Důraz by měl být kladen na řešení mylných představ a dezinformací o evropském zemědělství a SZP s využitím faktů podložených údaji s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti podpory EU pro zemědělství a rozvoj venkova prostřednictvím SZP.
Program musí být proveden v členském státě EU (multiregionální nebo národní úroveň), nebo ve dvou nebo více členských státech (na úrovni EU).

Propagační opatření v rámci programu mohou zahrnovat:

  • televizní pořady v oblasti zemědělství a inovací,
  • návštěvy farem,
  • informační kampaně,
  • audiovizuální a mediální aktivity,
  • aplikace pro chytré telefony a tablety.

Délka projektů: ne déle než 12 měsíců

Kdo může žádat o podporu?
Výzvy k podávání návrhů se může účastnit jakákoli právnická osoba, například sdružení nebo vnitrostátní orgány.

Jak o podporu požádat?
Návrhy jsou předkládány prostřednictvím elektronického portálu, který je uveden v textu výzvy.

 

Harmonogram
Zahájení předkládání návrhů: 3. 11. 2020
Termín předkládání návrhů: 21. 1. 2021 – 17:00 CET
Hodnocení návrhů: 3. 2. – 22. 3. 2021
Informace o výsledku hodnocení: duben 2021
Podpis grantové dohody: červen/červenec 2021
Zahájení programů: červen/červenec 2021

Call for proposals (PDF, 912 KB)