KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.i. na rok 2021

01/12/20

Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2021 probíhá od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.i. na rok 2021

 

V Praze dne 30. listopadu 2020

Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2021 probíhá od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020.
Žádost o dotaci podává žadatel elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.
K žádosti o dotaci se nedokládá žádná povinná příloha.

Žadateli mohu být:

  • resortně orientované výzkumné ústavy, které mají v předmětu činnosti poradenství a jejichž zaměření na výzkum v oblasti resortní působnosti je převažující činností,
  • Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Formulář deníku konzultací byl na rok 2021 oproti předešlému roku upraven a je dostupný ke stažení na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci SZIF poskytuje – Národní dotace – Dotační programy – 9.F.i. – KE STAŽENÍ – Formuláře/Vzory příloh/Důležité informace.

Příručka pro žadatele k podání žádosti na DP 9.F.i. je dostupná ke stažení na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci SZIF poskytuje – Národní dotace – Dotační programy – 9.F.i. – KE STAŽENÍ – Příručky.

Zásady pro rok 2021 jsou k dispozici Zde.