KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

První odhad ekonomického výsledku zemědělství za rok 2020

19/12/20

Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2020.

První odhad ekonomického výsledku zemědělství za rok 2020

 

17. prosince 2020

Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2020 podle prvního odhadu činí 145,4 mld. Kč, meziročně se jedná o 3,1% nárůst. Podnikatelský důchod ze zemědělské činnosti je meziročně vyšší o 11,2 %, jeho hodnota je odhadována na 19,1 mld. Kč.

Hodnota rostlinné produkce dosahuje 82,8 mld. Kč, meziroční zvýšení činí 3,6 %. „Na příznivém letošním vývoji rostlinné produkce se podílí zejména dobrá sklizeň obilovin, řepky, luskovin a krmných plodin. Cenový nárůst vykazují především technické plodiny a ovoce.“ říká Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Hodnota živočišné produkce se očekává 53,7 mld. Kč, o 1,7 % více než v roce 2019, a to díky vyšším hodnotám produkce vajec (+8,3 %) a mléka (+3,1 %).

Nákladové položky účtu v roce 2020 mají rostoucí trend. Odhad nárůstu mezispotřeby je o 0,6 % na 96,5 mld. Kč, náhrad zaměstnancům o 5,8 % na 34,4 mld. Kč a předepsaného pachtovného a ostatního nájemného z nemovitostí o 2,0 % na 8,0 mld. Kč.

Hrubá přidaná hodnota v roce 2020 je kalkulována ve výši 48,9 mld. Kč, tj. meziročně o 8,4 % více. Vývoj ukazatele čisté přidané hodnoty má rostoucí tendenci o 15,0 % na úroveň 29,0 mld. Kč. Ostatní dotace na výrobu dosahují 35,0 mld. Kč, jde o 1,1% nárůst meziročně.

Mezinárodní srovnání je k dispozici na webových stránkách EUROSTATU: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aact_eaa01&lang=en

Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ (soubor mp3)

Kontakt:
Jan Cieslar    tiskový mluvčí ČSÚ
E jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad