KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF začíná vyplácet další tři dotace: na bílkovinné plodiny, brambory a chmel

12/02/21

Celkem díky těmto dotacím poputuje k zemědělcům 613,3 milionů korun.

SZIF začíná vyplácet další tři dotace: na bílkovinné plodiny, brambory a chmel

 

Praha, 8. února 2021

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydávání rozhodnutí na další tři dotace v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci. Jde o bílkovinné plodiny, konzumní brambory a chmel. Celkem díky těmto dotacím poputuje k zemědělcům 613,3 milionů korun.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) směřuje k citlivým sektorům, které čelí určitým obtížím. Zároveň jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Patří sem mimo jiné produkce bílkovinných plodin, konzumních brambor a chmele. Výše dotace se odvíjí od rozlohy plochy (minimum je jeden hektar).

O podporu na bílkovinné plodiny prostřednictvím Jednotné žádosti 2020 požádalo 6 490 žadatelů, a dostanou celkem 475,38 milionů korun. Na produkci konzumních brambor půjde 51,08 milionu korun, o tuto podporu si u Fondu zažádalo celkem 744 pěstitelů. Žádost o dotaci na chmel podalo 123 zemědělců, a rozdělí se mezi ně 86,84 milionů korun.

Přesný přehled sazeb je k dispozici v Příručce pro žadatele 2021, umístěné na webových stránkách www.szif.cz.
Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz

tisková mluvčí SZIF:   Lenka Rezková