KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Žádost o náhradu nákladů a ztrát vzniklých plněním mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 zákona (kalamita hraboš)

08/02/21

EPO: Elektronické podání není možné

Žádost o náhradu nákladů a ztrát vzniklých plněním mimořádných rostlinolékařských opatření

03. 02. 2021


Formulář pro uplatnění náhrady nákladů za provedená opatření proti hraboši polnímu (nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření „MRO“ – aplikace rodenticidu Stutox II nebo Ratron GW). Pro detailní informace k náhradě nákladů za nařízená MRO je doporučeno prostudovat „Informace pro zemědělce“ zveřejněné v odkazu grafické upoutávky „Hraboš polní“ na www.ukzuz.cz. V odkazu „Informace pro zemědělce“ naleznete podrobné informace nejen k náhradám nákladů za MRO.

EPO: Elektronické podání není možné

Žádost o náhradu nákladů za provedená opatření podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (kalamita hraboš) (DOCX, 25 KB)

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský