KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

PGRLF vyhlašuje 12. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

11/03/21

7. dubna 2021 v 9.00 hodin bude spuštěn příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec.

PGRLF vyhlašuje 12. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

  09. 03. 2021


Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. oznamuje všem svým klientům, že dne 7. dubna 2021 v 9.00 hodin bude spuštěn příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Pro toto kolo je počet přijatých žádostí stanoven na 250.

„Program PGRLF Investiční úvěry Zemědělec je jedním z důležitých nástrojů pomoci českému zemědělství. Podporujeme tak investice, které vedou ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků a k rozvoji produkce zemědělských prvovýrobců,“ řekl ministr zemědělství, Miroslav Toman.

„Program Investiční úvěry Zemědělec patří k dlouhodobě vyhledávaným titulům PGRLF, v rámci kterého je možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru,“ doplnil předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.

Současně si dovolujeme upozornit klienty, aby se s dostatečným předstihem pečlivě seznámili s veškerými pokyny k danému programu. Oproti předešlým kolům byl mírně pozměněn příjem žádosti, nebude již možné si s předstihem stáhnout koncept žádosti o podporu, všechny potřebné informace naleznete v příručce k podání žádosti. Dále 12. kolo Investiční úvěry Zemědělec je určeno pro žadatele, kteří v uplynulých 12 měsících neuzavřeli smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Přesné znění pravidel je publikováno na webových stránkách společnosti v sekci KE STAŽENÍ.

Samotnou žádost je možné podávat pouze prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.pgrlf.cz.

V případě zájmu jsou pro žadatele k dispozici následující kontakty:

Infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538

E-mail: info@pgrlf.cz

IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.