KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Platnost osvědčení o funkční způsobilosti aplikační techniky s ohledem na vyhlášený nouzový stav

09/03/21

Po odvolání nouzového stavu se předmětná zařízení neprodleně podrobí kontrolnímu testování .

Platnost osvědčení o funkční způsobilosti aplikační techniky s ohledem na vyhlášený nouzový stav

 5.3.2021

 Vzhledem k aktuální epidemické situaci, při které jsou některé aktivity a pohyb osob výrazně omezeny, sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o funkční způsobilosti profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků.

Pokud v období nouzového stavu vyprší platnost osvědčení o funkční způsobilosti daného aplikačního zařízení, bude na něj ze strany ÚKZÚZ pohlíženo jako na funkčně způsobilé, a to do doby odvolání nouzového stavu.

Po odvolání nouzového stavu se předmětná zařízení neprodleně podrobí kontrolnímu testování s tím, že toto období nepřekročí délku tří měsíců ode dne ukončení nouzovém stavu.