KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov bahnic, koz a produkci brambor pro výrobu škrobu

03/03/21

Žádost o podporu se podává prostřednictvím Jednotné žádosti. Informace o výpočtu platby jsou uvedeny v Příručce pro žadatele pro rok 2020.

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov bahnic, koz a produkci brambor pro výrobu škrobu

 

Praha, 1. března 2021

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí k dalším dotacím. Jde o podporu na chov bahnic a koz, a dále o podporu na produkci brambor pro výrobu škrobu. Zemědělcům budou rozděleny dotace ve výši cca 80 mil. korun, respektive 86,8 mil. korun.

O dotaci na chov koz nebo bahnic si zažádalo v roce 2020 celkem 2 563 zájemců. Rozdělí se mezi ně přes 80 mil. korun. Opatření podporuje chov bahnic, popřípadě chov koz pasených na travních porostech nebo na travních porostech na orné půdě evidovaných na žadatele v LPIS v období nejméně od 15. května do 11. září 2020.
K dotaci na produkci brambor pro výrobu škrobu se za loňský rok sešlo 273 žádostí. Zájemcům bude rozdělena částka v celkové výši 86,8 mil. korun. Brambory pro výrobu škrobu patří mezi tzv. citlivé komodity, v rámci zvláštního systému pěstování s ohledem na udržení a zlepšování životního prostředí. Podpora má pěstitele přimět k jejich vyšší produkci.
Jmenovaná dotační opatření spadají pod Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) v rámci tzv. Přímých plateb. Žádost o podporu se podává prostřednictvím Jednotné žádosti. Informace o výpočtu platby jsou uvedeny v Příručce pro žadatele pro rok 2020.
Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz

Lenka Rezková         tisková mluvčí SZIF

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond