KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF začíná vydávat rozhodnutí k dotacím na integrovanou produkci ovoce, vinné révy a zeleniny

19/03/21

Jmenovaná opatření podporují komplexní hospodaření v sadech, vinicích a na orné půdě

SZIF začíná vydávat rozhodnutí k dotacím na integrovanou produkci ovoce, vinné révy a zeleniny

 

Praha, 16. března 2021

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO). Jde o dotace na integrovanou produkci ovoce, vinné révy, zeleniny. Zemědělcům bude rozdělena podpora v celkové výši přes 347 milionů korun.
K dotaci na integrovanou produkci ovoce se za rok 2020 sešlo 278 žádostí. Mezi pěstitele se tak rozdělí částka 90 milionů korun. Žádost o dotaci na základní a nadstavbovou ochranu vinic podalo 643 zájemců. Poputuje mezi ně 177 milionů korun. O dotaci na integrovanou produkci zeleniny požádalo 91 zájemců, kterým bude rozděleno 80 milionů korun.

Jmenovaná opatření podporují komplexní hospodaření v sadech, vinicích a na orné půdě s minimalizací vstupů, které využívá postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. Žadatelé musí dodržovat zákaz používání stanovených účinných látek, provádět rozbory půdy a dodržovat předepsané postupy údržby sadů, vinic a požadavky na pěstování zeleniny v systému integrované produkce.
Uvedené dotační tituly jsou součástí Agroenvironmentálně-klimatických opatření a spadají pod tzv. neprojektová opatření v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Jednotné žádosti.
Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Lenka Rezková   tisková mluvčí SZIF